Forsiden

January 12, 2007

Coachuddannelse med transpersonel fokus

af Ole Vadum Dahl

I 2005 lancerede jeg en 2-årig Lifecoach Uddannelse, som er et grundigt og dybtgående træningsforløb i coaching på ca. 400 timer med både teori, praktisk færdighedstræning, egen coaching og personlig udvikling, supervision og ikke mindst meditation.

Mit "slogan" for denne nye integrative coachuddannelse er "Coachuddannelse med hjerte og sjæl".

Jeg syntes, at der manglede en coachuddannelse i Danmark, som kombinerer en gedin faglig træning i lifecoaching på den ene side og en groundet" spirituel eller transpersonel indfaldsvinkel på den anden.

Hidtil har udbuddet af coach kurser og uddannelser i Danmark stort set enten været "hard core" kompetencer indenfor business coaching eller mere "luftige" new age kurser på den anden.

Og udbuddet af længere mere dybtgående coachuddannelser har også hidtil været stort set ikke-eksisterende.

Derfor samlede jeg en stab af overordentlig veluddannede og meget erfarne coaches og startede den ny coachuddannelse op i efteråret 2005.

Og behovet for en transpersonel coachuddannelse har helt sikkert været stort, for vi har måttet lave det ene ekstrahold af vores coachuddannelse efter det andet.

Transpersonel coachuddannelse fra starten

Allerede på 1. år af den 2-årige coachuddannelse får kursisterne rig lejlighed til at arbejde med det transpersonelle perspektiv på coaching og personlig udvikling.

Dels sondrer vi hele tiden mellem tre lag af identitet, dvs.:
1. det reaktive selv, som er et andet ord for den mere irationelle del af egostrukturen,

2. det kreative selv, som er min betegnelse for det velintegrerede ego, som samtidigt begynder at kunne åbne sig for den spirituelle eller transpersonelle dimension, og:

3. Det essentielle selv, som er min foretrukne betegnelse for det, som her på Meditationskanalen af forskellige forfattere og spirituelle lærere bliver omtalt som hhv. "vores sande væren", "big mind", "vores ufødte natur", "det højere selv" osv. osv. (kært barn har mange navne).-

(Du kan læse mere om min indfaldsvinkel til coaching og coaching uddannelse i min femte bog: Coaching og kunsten at leve, som udkom på Borgens forlag i november 2006.) -

og dels starter vi fra allerførste modul af vores coachuddannelse en fortløbende træning i meditation. -Hver morgen på coachuddannelsen starter vi dagen med en halv times meditativ nærværstræning, hvor de fire aspekter af meditation, som jeg lægger speciel vægt på, bliver trænet og praktiseret.

Det drejer sig om:

1. afspænding,
2. neutral opmærksomhed,
3. hjerterum og:
4. ordløs selviagttagelse.

jeg betragter kontakten til vores dybere værenskerne eller essentielle selv som en forudsætning for at praktisere life coaching på et dybere plan.

Det svageste led i enhver coaching-proces er efter mine erfaringer altid graden af spirituelt nærvær og det personlige udviklingstrin hos coachen.
ingen turbo-teknikker kan gøre det i sig selv.

Coachuddannelse med indbygget meditations-retræte

2. år af vores Lifecoach Uddannelse fortsætter vi den transpersonelle fokus og har endda indlagt en meditations-retreat, som for langt de fleste deltagere, - uanset deres tidligere erfaringer med meditation og transpersonel udvikling, - er et absolut højdepunkt på coachuddannelsen.

Læs mere om det såkaldte "Selvindsigts-modul" ved at klikke på linket lige ovenfor.

Underviserne på den 2-årige ID Coachuddannelse

Det har igennem mange år været et helt afgørende kriterium for mig i mit valg af undervisere til mine coachuddannelser, at de skal have både en meget omfattende professionel erfaring med coaching og et stort talent for at formidle.- Men det er ikke nok.

Alle underviserne på coachuddannelsen har mange års erfaring med meditation og transpersonel psykologi. Det er en forudsætning for overhovedet at undervise på vores coachuddannelse.

Jeg blander mig ikke i, hvad mine underviseres spirituelle orientering måtte være, eller hvilken konkret meditationsmetode de praktiserer til dagligt. Men det er vigtigt, at de har så meget erfaring med meditation og transpersonel udvikling, at de kan give nogle gode brugbare svar på de spørgsmål, som vil dukke op i forbindelse med den fælles meditation om morgenen, og at vores klare sondring på den 2-årige ID Coachuddannelse mellem ego og det større Selv, ikke kun er teori men levet erfaring.

Smukke rammer om vores coachuddannelse

En af de ting jeg fæstnede mig ved, da jeg allerede i begyndelsen af 1980-erne ivrigt læste alt, hvad den tjekkisk-amerikanske psykiater og bevidsthedsforsker Stanislav Grof havde skrevet var, at han lagde stor vægt på, at der er smukke og æstetiske rammer omkring psykoterapi og personlig og spirituel udvikling. Det gav mening, uden at jeg på det tidspunkt helt kunne forklare, hvorfor.
Men det er min helt klare erfaring, at æstetik, atmosfære og enkelhed fremmer både det almene velvære og især vores spirituelle udvikling.

Derfor er begge mine kursuscentre i hhv. Silkeborg og på Midtsjælland nogle usædvanligt smukke steder med en smuk og enkel indretning og dejlige omgivelser.

Klik her, hvis du vil se, hvad det er for meget smukke og æstetiske rammer, ID Lifecoach Uddannelsen foregår i, både på Sjælland og i Jylland.

Som det fremgår, er her i det hele taget tale om en unik coachuddannelse på flere områder.
Klik her, hvis du vil se bare 10 af de punkter, hvor den 2-årige coaching uddannelse adskiller sig fra de fleste andre coachuddannelser.

Næste coachuddannelse - hvornår?

Vi starter hvert år flere hold af den 2-årige coachuddannelse både i Jylland og på Sjælland.

Klik her, hvis du vil se, hvornår næste hold af den 2-årige ID Lifecoach Uddannelse starter.

Informationsmøder om coachuddannelsen

Vi afholder jævnligt informationsaftener om vores coachuddannelse både i Jylland og på Sjælland. Det er gratis at være med. Du skal bare tilmelde dig i forvejen.

Det er stort set altid mig selv, som har fornøjelsen af at byde velkommen til informationsmøderne, der næsten altid afholdes på vores smukke kursuscentre.

Jeg fortæller her om både form, indhold og tankerne bag vores ID Coachuddannelse.
Som regel vil der også være mulighed for at hilse på nogle af de øvrige undervisere på coachuddannelsen og stille spørgsmål til dem på informationsmøderne.

Klik her, hvis du vil se, hvornår vi afholder de næste informationsmøder om den 2-årige coachuddannelse.

Om Ole Vadum Dahl

Ole Vadum Dahl
Ole Vadum Dahls webside.

Kanalvælger

Selvudviklingskanalen
Ole Vadum Dahls webside om personlig og spirituel udvikling.

Parforholdskanalen
Ole Vadum Dahls webside om kærlighed, seksualitet og parforhold.

Coachingkanalen
Ole Vadum Dahls webside om coaching og kunsten at leve.

Meditationskanalen
Ole Vadum Dahls webside om meditation.

Kurser og uddannelser med Ole Vadum Dahl

ID Mentoruddannelsen
Spirituelt mentorprogram.

ID Lifecoach uddannelsen
Professionel coach uddannelse med hjerte og sjæl.

ID Psykoterapeut uddannelsen
ID-Terapeutisk Institut v/ psykoterapeut MPF, Ole Vadum Dahl.