Forsiden

January 2, 2008

Transpersonel udvikling, af Roberto Assagioli

Dr. Roberto Assagioli er en af de helt store pionerer inden for transpersonlig psykologi (?). Hans dybe indsigt i højere bevidsthed (?) og spirituel (?) udvikling er i høj grad baseret på egne meditative erfaringer og studier af såvel østlig som vestlig mystik (?) gennem 60 år.

Denne bog Transpersonlig udvikling er en samling af hans vigtigste artikler om selvrealiseringens kunst, og hans bidrag til at bringe sjælen eller Selvet (?) tilbage i psykologien. Assagioli kaldte sin psykologi for psykosyntese (?) og betonede vigtigheden af såvel den personlige udvikling af en helstøbt personlighed, samt den efterfølgende udvikling af Selvets åndelige bevidsthed.

Den indre rejse 2 - Menneskets møde med døden, af Stanislav Grof

Den indre rejse II, menneskets møde med døden er Grofs epokegørende bidrag til udforskningen af døden og dødsoplevelsen.
Få grundlag af et enestående eksperimentalt forskningsprojekt, hvor uhelbredeligt syge og døende kræftpatienter fik psykedelisk terapi (fortrinsvis LSD-psykoterapi), påviser Grof, at ansvarligt udført psykedelisk terapi med døende mennesker i mange tilfælde kan have en overordentlig positiv effekt på såvel smerter som på accepten af døden.

Bogen behandler imidlertid mere end dette kliniske forskningsmateriale. Grof sammenligner de døende kræftpatienters oplevelser i LSD-psykoterapi med beretninger om nærdødsoplevelser, de forskellige religioners og mytologiers beretninger om døden og efterdødstilstanden, de store mysteriereligioners ind vielsesceremonier (rituelle død-genfødselsoplevelser), verdenslitteraturens skildringer af døden, og fysisk sunde menneskers psykedeliske død-genfødselsoplevelser.

January 1, 2008

Fremtidens psykologi, af Stanislav Grof

Den internationalt anerkendte bevidsthedsforsker Stanislav Grof sammenfatter her hele sit livsværk. Hans banebrydende indsats inden for psykologiens og psykiatriens område gennemgås og uddybes i lyset af mere end 30 års erfaringer med dybtgående udforskning af menneskets psyke. En forskning, der understreger de første livserfaringers afgørende betydning for den individuelle udvikling, og som giver et enestående bidrag til forståelsen af psykiske problemer og psykosomatisk sygdom.

Fremtidens psykologi giver nye såvel som gamle læsere adgang til det fulde spektrum af Grofs ideer lige fra den tidlige kortlægning af psyken gennem LSD-psykoterapi til det kliniske arbejde med døende patienter og hans mangeårige erfaringer med holotropisk åndedrætsterapi, som også omfatter spirituelle frembrud" - et radikalt nyt syn på psykiske kriser.

Grofs opdagelser bryder med det verdensbillede, som danner grundlaget for det meste af den behandling, der foregår i Danmark og den vestlige verden. Han demonstrerer, hvordan transpersonlige oplevelser, der tidligere blev fejldiagnosticeret som psykisk sygdom, både er i overensstemmelse med moderne naturvidenskab og tidligere tiders mystikertraditioner. Fremtidens psykologi er et vægtigt bidrag til forståelsen af, at den menneskelige bevidsthed rækker langt videre end den fysiske hjernes begrænsninger, og Grofs erfaringsmateriale åbner for skabelsen af et nyt syn på sundhed, sygdom og spiritualitet og en ny kosmologi. Fremtidens psykologi er en grundbog for alle med interesse for bevidsthed, spiritualitet, psykologi, psykiatri og behandling.

Om Ole Vadum Dahl

Ole Vadum Dahl
Ole Vadum Dahls webside.

Kanalvælger

Selvudviklingskanalen
Ole Vadum Dahls webside om personlig og spirituel udvikling.

Parforholdskanalen
Ole Vadum Dahls webside om kærlighed, seksualitet og parforhold.

Coachingkanalen
Ole Vadum Dahls webside om coaching og kunsten at leve.

Meditationskanalen
Ole Vadum Dahls webside om meditation.

Kurser og uddannelser med Ole Vadum Dahl

ID Mentoruddannelsen
Spirituelt mentorprogram.

ID Lifecoach uddannelsen
Professionel coach uddannelse med hjerte og sjæl.

ID Psykoterapeut uddannelsen
ID-Terapeutisk Institut v/ psykoterapeut MPF, Ole Vadum Dahl.